Десислава Тодорова

Юрисконсулт

Десислава стартира трудовия си стаж в малък семеен бизнес. Продължава като юрисконсулт в едни от най-известните нотариални кантори в София. В продължение на 7 години придобива специфичен опит в обслужването на сделки с недвижими имоти, като основните й задължения са свързани с изрядната проверка на цялата документация по сделките. Деси притежава магистърска степен по Право.