Маргрет Сукияс

Член на съвета на директорите

Член на Съвета на Директорите Маргрет стартира професионалния си път като експерт в областта на инвестициите по европейски проекти и програми в общинската администрация. След 4 години се преориентира към частния сектор, където заема ръководна търговска позиция в световноизвестна фирма за производство на спортни атракциони и съоръжения. В последствие навлиза в строителния бранш като Мениджър Бизнес Развитие. Бакалавър по бизнес и маркетинг в Ковънтри.